Two in One

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เยี่ยมจังหวัด และ พัฒนาทีมงาน

Two in One

 วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม หลังจากที่มีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ทีมงาน ศูนย์บริการวิชาการ ได้ไปสมทบกับทีมงาน "ท่านทีปรึกษาระบบราชการ จาก สำนักงาน ก.พ" ในช่วงเช้า ในเวลาบ่ายเรา แบ่งออกเป็นสองทีม ทีม ก.พ ชุดแรกมุ่งหน้าไปรอ ดร.สมโภชน์ ที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันอังคารที่ ๒๐ ส่วนทีมศูนย์บริการวิชาการ เดินทางไปเตรียมการจัด "สัมมนายุทธศาสตร์ การพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๓๒" ที่จังหวัดมุกดาหาร และ สัมมนา "ทีมงานของศูนย์ เรื่อง สมรรถนะ และ การปรับแผนประจำปี" โดยท่าน ปรร สมโภชน์ เป็น วิทยากร

 ก่อนที่เราจะเริ่มสัมมนาของศูนย์ ทีมงานส่วนหนึ่ง คือ ท่านธวัช และ ท่านติ๊ก ได้เตรียมห้องสัมมนาอย่างเข้มแข็ง ส่วนอีกทีมเดินทางไป "ศึกษาภูมิประเทศ ริมแม่น้ำโขง" ซึ่งฝั่งตรงกันข้าม คือ "แขวงสุวรรณเขต" อากาศที่จังหวัดมุกดาหารค่อนข้างเย็น ซึ่งเป็นมาราวสองอาทิตย์ จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

 บริเวณแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ลมแรงมาก มีสินค้านานาชนิด จากต่างประเทศ และ ในประเทศมากมาย แต่ยังน้อยกว่าที่ท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย

 ช่วง ๑๙.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐น. เราเริ่มสัมมนา ท่าน ดร.สมโภชน์ เป็นวิทยากร ก่อนที่ท่านจะบรรยาย ท่านได้ เล่า Tacit Knowledge ให้พวกเราฟัง ถึงการที่ท่านได้ทำงาน รับราชการมาจนกระทั่งได้เป็นที่ปรึกษาระบบราชการ ระดับ ๑๐ คือ ท่านจะตั้งใจทำงานเต็มที่ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายกับ ส่วนราชการ โดยเฉพาะท่าน เชื่อมเครือข่ายมายังมหาวิทยาลัย ซึ่ง ม.ข ก็เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่น่าเรียนรู้ หลังจากที่เราทำงานร่วมกันมาเกือบสามปี สิ่งที่ท่านเล่าให้ฟัง คือ การที่เราต้อง "พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง" อย่าหยุดนิ่ง และ ต้องมี EQ หรือ วุฒิภาวะที่ "นิ่ง" ไม่หวั่นไหวกับ "แรงต้าน หรือ คำกล่าวหาต่างๆ ที่อาจจะมี ในการทำงาน ที่สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงกับองค์กรภาครัฐต่างๆ"

 สุดท้ายท่านได้บรรยายเรื่อง "สมรรถนะ" ที่พึงประสงค์ให้พวกเราฟัง ลองศึกษาครับ ( Click )

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)