ที่ปรึกษา SMEs ในเชียงใหม่ และล้านนา

ร่วมเสริม พลังความคิด ต่อยอดภูมิปัญญาล้านนา เพื่อชีวิตและความมั่งคั่ง
รวมพลัง ที่ปรึกษาเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง สร้าง Lanna CoP เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs และ OTOP

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Intelligent Bridgeความเห็น (0)