สังคมวุ่นวาย สังคมทะเลาะกัน แบ่งพวก ขัดแย้ง บางทีเพียงคิดไม่เหมือนกัน เมื่อไหร่จะเข้าใจว่าความเหมือนซำซาก ความเหมือนไม่สร้างสรร ความเหมือนน่าเบื่อหน่าย เมื่อไหร่สังคมผู้นำ

จะจัดการความแตกต่างได้ดีขึ้นใช้พลังจากความแตกต่างอย่งสร้างสรร เกิดการsynergyขึ้นในสังคม เมื่อไหร่ครับ