อยากเชิญทุกท่านเข้าไปสัมผัส ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้จาก weblog ต่อไปนี้ด้วยครับ เผื่อหลาย ๆ ท่านจะได้รับความรู้ด้านอื่น ๆ http://ubon.obec.go.th/school/benjama/guppy/index.php?lng=en เกี่ยวกับเทคโนโลยี ไอที คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ผมเชื่อมั่นได้ว่าเจตนาดีของท่านผู้ดูแลเวบไซด์นี้ จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนครับ