จังหวัดขอนแก่น สนใจการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

 หลังจากที่ทีม ก.พ และ ม.ข ได้เข้า "ลปรร" เพื่อเตรียมพัฒนาผู้บริหารระดับกลางของจังหวัดขอนแก่น ในเช้าวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ข้อสรุป โดยเบื้องต้น ของความร่วมมือ คงจะเกิดขึ้นอย่างแน่นนอน โดยท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัด เสรี ยินดีประสานให้ และ คาดว่าการพัฒนาจะดำเนินการประมาณ ต้นปี ๒๕๔๙ โดยจัดช่วงบ่ายของแต่ละวันทำการ   และ จะมีเครื่องมือที่พวกเรานำมาใช้ "ลปรร คือ KM" โดยช่วงเช้าทุกท่านจะปฏิบัติงานประจำ รายละเอียดคงจะเรียนให้ทราบต่อไป

JJ