วันนี้ได้รู้จัก blog จากวิทยากร(คุณอ้อ) เป็นอย่างดี