วันนี้ที่ สสวท.ไม่มีอะไรมากเพราะไม่มีการถ่ายทำรายการกัน..  ผมก็เอาเวลามาทำรายงานส่ง อ.ดุสิต แล้วมาดูโครงการเดี่ยวกับโครงการกลุ่ม เรื่องโครงการเดี่ยวที่สั่งให้ อ.วิจิตร ยังไม่ผ่านเพราะตรงหลักการและเหตุผลผมใช้ภาษาเรียบเรียงไม่ถูกต้อง อ.วิจิตรให้ไปเรียบเรียงใหม่   ส่วนโครงการกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับการนำเสนอ สาขาเทคโนโลยีการศึกษา วันนี้ก็เข้าไปดูข้อมูลใน  internet แล้วไปขอเอกสารจาก อ.สุวิทย์ ที่หน่วยศิลป์ มาดูเป็นข้อมูล    จนถึงเวลาเลิกงานครับ