ดูภาพนี้แล้วบอกได้ไหมครับว่าคืออะไร

คือโลงบรรจุศพของชนกลุ่มหนึ่งในอาฟริกา แต่ก่อนเขาก็ทำเป็นรูปทรงอื่นๆ เช่น ปลา (ดูในภาพ) เมื่อมียานพาหนะอย่างอื่นเป็นแบบให้เห็นก็นำมาใช้ ผมคิดเอาเองว่าทำเป็นเครื่องบินเพื่อส่งวิญญาณสู่สวรรค์กระมัง