ความขาดแคลนนักกฏหมายของงานทางด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรชีวภาพของไทย

Newday
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การส่งคนที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาไปเรียนกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรชีวภาพ กับการส่งคนที่มีพื้นฐานกฏหมายไปเรียนแล้วให้ทำเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อันไหนจะง่ายกว่ากัน

 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 48 ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายของโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ เรียกย่อๆว่า โครงการ BRT ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับงานวิจัยทางความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ในการประชุมมีผู้ทรงความรู้มาร่วมประชุมกันหลายท่าน ซึ่งมี ศ. นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนั้นยังมี ดร.อำพล เสนารงค์ องค์มนตรี, ศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และยังมีตัวแทนจากหน่วยงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติหลายหน่วยงาน 

ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึง และให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของ การขาดแคลนนักกฏหมายที่มีความสนใจ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งเชื่อว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นปัญหาที่สำคัญในอนาคต เพราะเรื่องของทรัพยากรชีวภาพจะเกี่ยวพันถึงผลประโยชน์ต่างๆของผู้คนในอนาคต แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ค่อยมีคนที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับกฏทางด้านนี้โดยตรง นักกฏหมาย และนักศึกษากฏหมายส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจ อาจเป็นเพราะเป็นงานที่ไม่เห็นตัวเงินเหมือนด้านอื่น อย่างไรก็ตามเชื่อว่าความต้องการนักฏกหมายทางด้านนี้ต้องเพิ่มขึ้นสูงมากแน่ๆในอนาคต โดยเฉพาะประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เช่น ประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าคิดอีกประเด็นที่เกิดขึ้นในการประชุมแผนงานของโครงการหลังจากประชุมคณะกรรมการนโยบายว่า ระหว่างการส่งคนที่มีพื้นฐานทางชีววิทยาไปเรียนกฏหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรชีวภาพ กับการส่งคนที่มีพื้นฐานกฏหมายไปเรียนแล้วให้ทำเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อันไหนจะง่ายกว่ากัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมายความเห็น (0)