การตรวจสอบเหตุผลสัมพันธ์

การตรวจสอบเหตุผลสัมพันธ์

 

เรียน : อาจารย์กฤษดา

          ผมได้ส่งการตรวจสอบเหตุผลสัมพันธ์บทที่1 - 3 มาแล้วครับ

http://gotoknow.org/file/wichai/CHECH TEST.xls

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data_wichaiความเห็น (0)