เรียน : อาจารย์กฤษดา

          ผมได้ส่งการตรวจสอบเหตุผลสัมพันธ์บทที่1 - 3 มาแล้วครับ

http://gotoknow.org/file/wichai/CHECH TEST.xls