ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรื่อง เล่าเร้าพลัง จากอธิการบดี ศ.เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย

ขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 เรื่อง "เล่าเร้าพลัง" จากอธิการบดี ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.สุมนต์ สกลไชย จาก มหาวิทยาลัยกวางสี เรื่องที่ท่าน เลขาธิการ ส.ก.อ. ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ได้ไปบรรยายที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อต้นเดือนธันวาคม เรื่องอนาคตที่ ส.ก.อ จะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ จะมีการเน้นมหาวิทยาลัยในด้านวิจัย ซึ่งปัจจุบันจากมหาวิทยาลัย ๑๔๐ แห่ง ขอนแก่นติด ๑ ใน ๑๐ อันดับแรก ของประเทศไทยซึ่งน่าสนใจและคงต้องติดตามผลอย่างเป็นทางการต่อไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)