ได้อ่านพบกำหนดการของการสัมมนา UKM ครั้งที่ 1/2549 รู้สึกดีใจว่าในแวดวงมหาวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความก้าวหน้าของ UKM ที่เป็น best practice ณ เวลาปัจจุบัน เพื่อให้ ตนเองและ U อื่นๆ ไปพัฒนาต่อยอด อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ

 http://gotoknow.org/archive/2005/11/14/17/16/00/e7109