อนุทิน #132122

๒๙/๑๑/๒๕๕๖

อนุทิน ๑๐๑.

       “น้ำ มัน ดับ ไฟ”

น้ำ จิตไทยช่วยให้      กระจาย ถึงกัน

มัน ส่องความละอาย  ใหญ่กว้าง

ดับ กิเลสหญิงชาย     สูงยิ่ง ลดลง

ไฟ อื่นถอดฟืนบ้าง     ช่วยให้ทุเลา

.....

ลองเขียนเลียนแบบพระอาจารย์มหาวินัยบ้าง...กำลังฝึกฝนไม่ว่ากันนะครับ...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (3)