กวีข้างถนน

เขียนเมื่อ
253 1
เขียนเมื่อ
2,112 6 65
เขียนเมื่อ
1,998 1 46
เขียนเมื่อ
1,967 1 36
เขียนเมื่อ
1,428 44
เขียนเมื่อ
1,655 51