อนุทินล่าสุด


Dr. Ple
เขียนเมื่อ

….กรุณา….อย่าตอบคำถามด้วย…. “คำถาม”…..ความเห็น (2)

โดนใจมาก ค่ะคุณหมอ เรื่องนี้

เคยได้รับคำตอบที่เป็นคำถามจากหัวหน้างาน ในครั้งอดีต รับไม่ได้ อิอิ :)

ใครที่ชอบ และเป็นอยู่...ปรับปรุงซะ ปีใหม่แล้ว

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

..ชีวิตของเรา….บางครั้ง….ก็ไม่ได้ดั่ง….ที่เราวาดหวังไว้เสมอไปนะคะ….

^_^….ความเห็น (2)

สมหวัง ผิดหวัง ของคู่กัน

เพียงแต่เรามักลิงโลด พอดีเมือ สมหวัง 

ดังนั้น เมื่อผิดหวัง ก็แสดงว่า สมหวัง รออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะ  :)

เหมือนพี่หมออยากจะบอกใครสักคน...อิอิอิ

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

 … เวลา… จะช่วยเยียวยาทุกๆ สิ่ง … ความทุกข์ ระทม ความเสียใจ  ไม่สบายใจ… ???ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

มนุษย์ทุกคน ... บางครั้งก็ ....  "ทำตามใจตนเอง....ไม่ได้" ?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

ถ้าเราลืมอดีตได้ ...อนาคตคุณได้เริ่มขึ้นแล้ว....??ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

บางคำถาม...ไม่ถาม..จะดีกว่า....ความเห็น (3)

เช่น คุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ

แบบนี้ใช่ไหมครับ ;)...

 อยากรู้แต่ไม่อยากถาม กลัวรับมันไม่ไหว

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

วันนี้ไปประชุมนานาชาติ เรื่อง Innovation and Innovative ที่ Miracle Hotel .... ได้พบคนต่างชาติ  หาลายๆๆชาติ... หลายๆๆ ท่าน .... มีทั้ง ... จีน  ไต้หวัน  อินเดีย  ภูฏาณ  ลาว ....  ระหว่าง ทานข้าวมื้อเที่ยง ..... จะมีแกงลูกชิ้นปลากรายใส่มะเขือมีปริมาณ และมีสีเขียงด้วย  มีจำนวนพอๆกับลูกชิ้นปลา ..... เขาถาม หมอเปิ้นว่า  .... ..... นี้เป็น ..... "ผักหรือผลไม้" .... เพราะมะเขือกลมสีเขียว ...เป็นลูกกลมๆ เหมือนผลไม้ .... เอ้อ...ถ้าจะจริง .... ถ้าเปิ้น ... ไปบ้านเขา ...... เราคงจะงง ...งงง...เหมิอนกัน นะคะ ...


ขอบคุณค่ะความเห็น (1)
Dr. Ple
เขียนเมื่อ

" เตียวเสี้ยน_ ไซซี_ การกี_สีดา "  ....  น่าจะเขียนได้วันพรุ่งนี้ นะคะ...น่าจะเสร็จ ....คืนนี้ไม่...ไม่ไหว  ถ้าเขียนจะดึกมากนะคะ


http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/852/187/original_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5.ppt?1353860538">

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/852/187/original_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5.ppt?1353860538">
ความเห็น (1)
Dr. Ple
เขียนเมื่อ

"เตียวเสี้ยน_ไซซี_กากี_สีดา"

 กำลังคิดว่า พรุงนี้จะเขียน... "เตียวเสี้ยน_ไซซี_กากี_สีดา" .... คืนนี้เขียนไม่ทันนะคะ ... พรุ่งนี้...เราเจอกันนะคะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

 


ที่โรงพยาบาลบ้านลาด .... ที่ฝึกของนักเรียนจาก .... โรงเรียนแพทย์ ... คือ โรงพยาบาล ศิริราช .... โดยทาง รพ. ศิริราช และ รพ.บ้านลาด ได้ ตั้งกิจกรรมให้น้อง นศพ. ศิริราช ....ทำในชุมชนได้แก่


1.วางแผนการสำรวจปัญหาในชุมชน...ตลอดจนการเนินงานวินิจฉัยชุมชน.... ตั้งแต่ต้นจนได้ผลลัพธ์ที่นำไปสู่การป้องกันโรค

  ศึกษาปัญหาสาธารณสุขชุมชน จากการพูดคุยกับอาจารย์พิเศษและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดูบันทึกสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชน ศึกษาแฟ้มประจำครอบครัว (Family folder)ไปพบบุคลากรในชุมชน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้าน (อสม.)ตลอดจนดูภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีผลต่อสุขภาพชองชุมชน

2.การร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรสายอาชีพอื่น ๆ และร่วมกิจกรรมวิชาการของโรงพยาบาล

นักศึกษาควรได้ร่วมปฏิบัติงานกับบุคลากรหลากหลายอาชีพ รู้จักปรับตัว การวางตัวอย่างเหมาะสม รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และควรหาโอกาสได้ฝึกการนำเสนอร่วมอภิปรายในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู่ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3.พัฒนาเจตคติและจริยธรรม

นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และสื่อสารกับผู้ป่วย ญาติ และชุมชน รวมทั้งการปฏิบัติตัวด้วยหัวใจของการบริการสาธารณสุขในชุมชน โดยมีอาจารย์/แพทย์พี่เลี้ยงดูแลให้คำปรึกษาและเป็นแบบอย่างเพื่อให้เป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ต่อไป

หมอเปิ้น ....ในฐานะอาจารญพี่เลี้ยง ... จึงคิด ... นวัตกรรมเชิงลุก” ในการลงไป....

          1.ศึกษาชุมชน 

            2.ไปเยี่ยมบ้าน มารดาวัยรุ่น  หลังคลอด” 

           3.ไปชั่ง น้ำหนักเด็กทารกหลังคลอด

          4.ชั่งน้ำหนักแม่ หลังคลอด

         5.ไปติดตาม  การวางแผนครอบครัว (Filmily Planning)

          6.ติดตามการรับวัคซีนของทารกหลังคลอด

          7.ศึกษา วิถีชีวิต อาชีพ  รายได้  การศึกษาที่ต่อเนื่องของ  แม่วัยรุ่น (Teen Moms)


การทำกิจกรรมเหล่านี้ คือ การศึกษา...กลับทาง .....เราสามารถ สร้าง นวัตกรรมรูปแบบใหม่ได้ .... จะช่วยให้ .... ปรับเปลี่ยนการเรียน-การสอน-การศึกษา...เชิงรุกออกไป....ไม่ให้ น้องหมอ  ตั้งรับใน “โรงพยาบาล” .... จะทำให้ได้เห็น...สิ่งต่างๆๆที่ไม่เคยเห็น...ไม่เคยได้เรียน ... ใน รพ. ศิริราช....นะคะ ....

สรุปได้ว่า .... ห้องเรียนกลับทาง...สร้างนวัตกรรม” ....ค่ะ .... เพราะเป็นการเรียน...เชิงรุกงไปในชุมชน.... ได้เห็น.... ได้รู้ ....ได้เรียนอะไร?? …..อีกมากมาย นะคะ


ขอบคุณนะคะ ที่ท่านให้เกียรติ อ่านบทความนะคะ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

  เกิดอะไรขึ้น  กับ  สังคมครอบครัว… จากข่าว …. เย็นนี้ (31ตค.)  เด็ด อายุ 12 ปี  ….โมโหแม่…ที่ไม่ให้เล่น เกมส์ …แท่งแม่ด้วย .. มีด …. แม่เสียชีวิตทันที่ …พี่สาว  เข้ามาห้าม  ก็โดน  ไปด้วย …..เหตุใด …. สังคมครอบครัว….อ่อนแอ  เช่นนี้ นะคะความเห็น (3)

การประกอบสัมมาชีพ โดยมุ่งผลกำไร เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่อนแอต่อการใช้กฏหมาย การเข้าถึงสื่ออย่างง่าย ภาระในครอบครัวทำให้ไม่มีเวลาดูแลู ถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานทุกส่วนจะต้องบูรณาการร่วมกัน ในการแก้ปัญหาในการเข้าถึงสื่อ ของเยาวชน จำเป็นมากหรือไม่ที่เยาวชนต้องใช้โทรศัพท์มือถือดูวีดีโอได้ ดูคลิปได้ และจำเป้นหรือไม่ที่ร้านเกมส์เปิดได้อย่างเสรี

เพราะเราขาดความเป็นคนมากขึ้น  โดยสิ่งแวดล้อมที่กล่อมเกลานั่นเอง

ผิดถูก  คนเราเดี๋ยวนี้ก็แยกไม่ค่อยออกกันแล้วค่ะอาจารย์  เพราะเราเป็นมนุษย์ผู้อ่อนแอและ

มักจะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อว่าตนเองถูกต้องเสมอ  คนอื่นผิด ฉันถูกอยู่ในภาวะจิตใจของ

ตนเอง  เด็กเป็นผ้าขาวอยู่ดีๆ ก็กลายเป็นผ้าดำไปเสียชิบ .... เฮ้ย เหนื่อยจังที่ต้องเห็นภาพข่าวแบบนี้

ในสังคมไทย

 

 

ครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดความรัก การเอาใจใส่ น่าเศร้า

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

ICIIIM ประเด็นที่สามารถ...นำเสนอได้ ได้แก่ 1. Inclusive Inovation Polices and Promotion 2. Inclusive Inovation System & Evalution 3. Inclusive Inovation Issues 4. Inclusive Inovation for inclusive growth 5. Inclusive Inovation and Sustainability

เพื่อนๆๆ พี่ อยากส่งผลงาน ... ยังมีเวลาทัน นะคะ หมดเขต 30 ตค.2555 ค่ะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

การประชุม ICIIIM วันวันที่ 14-15 ธค.2555 นั้น...มีหลายประเทศที่เข้าประชุม เช่น - Brazil - Russia - India - China - South Africa - Thailand ขอบคุณ นะคความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

Dr. Ple
เขียนเมื่อ

ส่งเรื่ิอง ...งานวิจัย..เรื่อง Teen Moms Care ไปงานประชุมวิชาการ ICIIIM ในวันที่ 14-15 ธค.2555 ... เพื่อนๆๆ มีผลงานวิจัยที่ดีีดี เกิดImpact ต่อ การทำงาน ต่อสังคม เชิญนะคะ หมดเขต สิ้นเดือนตค. 2555 ค่ะความเห็น (2)

ยินดีด้วยคะ ICIIIM จัดที่ไหนคะ

 

ขอบคุีณ อจ.หมอ ป. มากค่ะ ICIIIM  จัดที่ Miracie Grand Convention Hote, Bangkok, Thaiiand. www.iciiim.org

มีประเทศต่างๆๆเข้าร่วมประชุม  ได้แก่

 

 - Brazil

 - Russia

 - India

 - China

 - South Africa

 

       ขอบคุณมากนะคะ

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี