อนุทิน 115147 - Dr. Ple

Dr. Ple

ส่งเรื่ิอง ...งานวิจัย..เรื่อง Teen Moms Care ไปงานประชุมวิชาการ ICIIIM ในวันที่ 14-15 ธค.2555 ... เพื่อนๆๆ มีผลงานวิจัยที่ดีีดี เกิดImpact ต่อ การทำงาน ต่อสังคม เชิญนะคะ หมดเขต สิ้นเดือนตค. 2555 ค่ะ

เขียน 07 Oct 2012 @ 15:24 () แก้ไข 10 Oct 2012 @ 10:21, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยคะ ICIIIM จัดที่ไหนคะ

เขียนเมื่อ 

 

ขอบคุีณ อจ.หมอ ป. มากค่ะ ICIIIM  จัดที่ Miracie Grand Convention Hote, Bangkok, Thaiiand. www.iciiim.org

มีประเทศต่างๆๆเข้าร่วมประชุม  ได้แก่

 

 - Brazil

 - Russia

 - India

 - China

 - South Africa

 

       ขอบคุณมากนะคะ