อนุทินล่าสุด


นีนานันท์
เขียนเมื่อ

 

โทรคมนาคมโลก ออกกฎใหม่ คลิกเข้าเน็ตทุกครั้งต้องจ่ายตังค์!


โทรคมนาคมโลก ออกกฎใหม่! คลิกเข้าเน็ต-อ่านข้อมูลทุกครั้ง ต้องจ่ายตังค์ ระบุเป็น 1 ใน 15 ข้อสนธิสัญญา ถ้าไม่ลงนามก็จะถูกบล็อกการเชื่อมต่อเน็ตจาก 179 ประเทศ แต่ทั้งนี้ ยังพอมีทางออก หากแสดงจุดยืนที่ชัดเจน เนื่องจากหากมี 25% ของเสียงทั้งหมดไม่เห็นด้วย จะมีการนำสนธิสัญญาพิจารณาใหม่อีกครั้ง

วานนี้ (8 ตุลาคม) นางสาวดวงทิพย์ โฉมปรางค์ ผู้บริหาร อินเทอร์เน็ต โซไซตี้ ประเทศไทย (ไอซอก) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิก ที่เป็นองค์กรอิสระซึ่งดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานอินเทอร์เน็ตโลก กล่าวว่า ในปลายเดือนธันวาคมปี 2555 ประเทศสมาชิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ราว 180 ประเทศ จะทำการลงนามสนธิสัญญาการบริหารเครือข่ายโทรคมนาคมของโลก หรืออินเทอร์เน็ต เทเลคอมมูนิเคชั่น เร็กกูเรชั่น (Internet Telecommunication Regulation : ITR) ในระหว่างการประชุมด้านโทรคมนาคม ซึ่งทางไอทียูจะจัดขึ้นที่เมืองดูไบ

ทั้งนี้ นางสาวดวงทิพย์ กล่าวต่อว่า สำหรับเนื้อหาของสนธิสัญญาที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้น มี 10 ประเทศในเอเชียแปซิปิกที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในการแก้เนื้อหาในสนธิสัญญาดังกล่าว ส่วนทางประเทศไทยนั้นไม่มีท่าทีหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

เมื่อถามถึงเนื้อหาของสนธิสัญญาที่ต้องแก้นั้น นางสาวดวงทิพย์ กล่าวว่า จากทั้งหมด 15 ข้อ จะมีเพียง 6 ข้อ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยมีหัวข้อดังนี้...

1. ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต

2. การใช้ทรัพยากรเลขหมายในทางที่ผิด

3. การกำหนดนิยามเรื่องบริการโทรคมนาคม

4. ระบุตัวตนของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและประวัติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

5. คุณภาพบริการ

6. ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย

นอกจากนี้ นางสาวดวงทิพย์ ยังได้ยกตัวอย่างขอบเขตสนธิสัญญาที่แก้ไขว่า หนึ่งในเรื่องที่ทางไอทียูแก้เนื้อหานั่นก็คือ การใช้อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล แอดเดรส ซึ่งระบุว่า ประเทศสมาชิกจะต้องหาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อคิดค่าบริหารจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยไอพี แอดเดรส ไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่จะจัดเก็บค่าบริการจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้ง หรือเก็บเงินทุกครั้งที่เข้าสู่ข้อมูลต่าง ๆ โดยจะเก็บเงินทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการแก้เนื้อหาโดยอิงรูปแบบการเก็บค่าบริการจากรูปแบบการคิดค่าบริการของโทรศัพท์มือถือ

นางสาวดวงทิพย์ กล่าวต่อว่า สำหรับผลกระทบในการแก้ไขสนธิสัญญาในครั้งนี้คือ เมื่อไหร่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและคลิกเข้าไปยังเนื้อหาต่าง ๆ ผู้ใช้งานก็จะถูกเก็บค่าบริการ ซึ่งเป็นผลเสียกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่โปรโมทสินค้าและห้องพักทางอินเทอร์เน็ตเพราะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับสถาบันการศึกษา ที่จะต้องจ่ายค่าบริหารจากการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ ขณะที่นักเรียน-นักศึกษา ก็จะต้องจ่ายค่าบริการจากการคลิกดูเนื้อหา

พร้อมกันนี้ นางสาวดวงทิพย์ ยังกล่าวอีกว่า เนื้อหาของสนธิสัญญานั้น ได้เปลี่ยนเป็นบังคับใช้ แทนที่จะเลือกยอมรับเฉพาะกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับประเทศตัวเอง โดยให้ทำการลงนามในสนธิสัญญาซึ่งเป็นการผูกมัดการใช้งานทั้ง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับประเทศของตนเอง

อย่างไรก็ดี เมื่อถามว่าเนื้อหาของสนธิสัญญาที่แก้นั้น ไม่เหมาะสมกับประเทศไทย และประเทศไทยมีทางออกอย่างไรบ้าง ด้านนางสาวดวงทิพย์ กล่าวว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ผู้ที่มีอำนาจลงนามในสนธิสัญญา จะต้องแสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจนต่อเนื้อที่ในสนธิสัญญา เนื่องจากระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2555 เป็นเวลาที่อยู่ในกระบวนการต่อรองสนธิสัญญา หากมี 25% ของประเทศที่เป็นสมาชิกไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของสนธิสัญญา ต้องนำสนธิสัญญาที่แก้ไขมาพิจารณาใหม่ แต่หากเห็นด้วยทั้งหมด 100% ก็จะบังคับใช้ทันทีสิ้นปีนี้ ดังนั้น ประเทศไทยควรแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ แต่ทั้งนี้ หากประเทศไทยไม่ลงนามในสนธิสัญญา ก็จะถูกบล็อกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอีก 179 ประเทศ ที่เป็นสมาชิกไอทียู

ขณะที่ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ (เอทีซีไอ) กล่าวว่า หากประเทศไทยต้องจ่ายเงินในการคลิกเข้าดูข้อมูลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งคงแย่ และจะทำให้เกิดการชะงักในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทุกคน และที่สำคัญไม่รู้ว่าใครจะต้องเป็นคนที่คิดค่าบริการในการคลิกเข้าดูข้อมูลในแต่ละครั้ง

ส่วนทางด้าน นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ กรรมการสมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ (เอทีซีไอ) กล่าวว่า หากประเทศไทยต้องเข้าสู่การจ่ายเงินทุกครั้งที่เข้าดูเนื้อหาออนไลน์และจ่ายเงินทุกครั้งที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้น ป.1 นั้น จะเกิดปัญหาตามมาแน่นอน เพราะใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าว ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจก็คงจะแบกภาระเรื่องนี้ไม่ไหว และแน่นอนก็จะส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งตอนนี้มีอยู่ที่ 24 ล้านคน

ขอขอบคุณ http://www.pantip.com/cafe/sinthorn/topic/I12765994/I12765994.htmlความเห็น (2)

เราก็จะต้องจ่ายค่าบริการเหมือน "จานแดง" ที่ผูกขาดตลาด ;(

พี่อาจารย์ Wasawat Deemarn คะ  

ทุกวันนี้ ดิฉันใช้เน็ตทรู เหมาจ่าย

อย่างกับว่า เราต้องคลิกเพื่ออ่าน ทุกๆ ครั้งที่มีข้อความโพสต์ใหม่นะคะ  

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ฉันมองเห็นห้องเรียนยุคเทคโนโลยี่ในทุกสถานที่

ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน สถานที่ท่องเที่ยว

อยู่ในทุกๆ ที่ที่สามารถสื่อสาร

อาจมีมายา แต่มีสิ่งที่เราต่างรู้จริงเมื่อเคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์ที่ได้เคยเกิดขึ้น

ความภาคภูมิใจในตัวเอง คือ ความทรงจำที่ดีๆ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ทุกการสื่อสารต้องมีการเคลื่อนไหว

องค์ความรู้ ขึ้นอยู่กับความรู้ที่มีและการถ่ายทอดความรู้ที่มีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ไฟ

ไม่กี่นาที ร่างกายนี้ที่ไร้วิญญาณ ก็ถูกไฟเผาผลาญจนเป็นเถ้าถ่านโดยสิ้นเชิง แต่นั้นไฟมันเผาตอนตายแล้ว ในตอนที่มีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
มนุษย์ที่ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหา ย่อมถูกกระแสแห่งไฟโทสะ ไฟโมหะ ไฟโลภะ เผาอยู่ตลอดเวลา
ยอมไม่ได้ ให้อภัยไม่ได้ รู้สึกไม่พอใจยิ่งนัก
จมปลักกับกระแสแห่งโลกีย์ จนใคร ๆ เตือนไม่ได้
ปรารถนาจนนอนไม่หลับดูซิ…ถูกเผาแค่ไหน น่าสงสารใจดวงนี้จัง

ความจริงแห่งชีวิต   http://gotoknow.org/blog/fwd/360889    ()ความเห็น (1)

คนเราทุกวันนี้ถูกไฟ 3 กอง เผาไหม้อยู่ตลอดเวลา แต่พวกเขาก็ยังยึดติดอยู่กับไฟทั้ง 3 กองนั้น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

@64107  ข้อเสียของการให้อภัย คือ การไม่สำนึกของผู้ถูกอภัย

ขอบคุณค่ะ  แต่ในที่สุด ด้วยแรงกรรมคือผลของการกระทำ.. กรรมทั้งหลายก็จะแยกให้เห็นชัดเจนว่า คนที่สร้างกรรมเหมือนๆ กัน ก็จะไปกองรวมๆ กันค่ะ..

สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม
บุญ บาป เป็นของแท้ ที่ใครก็ไม่สามารถ ตบตา ใครได้

สาธุ..     @62998 ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

เริ่มรู้สึกว่า ตัวเองเริ่มจะไม่สามารถอดทนดูการแสดงละครลิงฉากใหม่..

พอดีพบบันทึกที่ให้ข้อคิดดีๆ  http://gotoknow.org/blog/islah/357270  จึงถือโอกาสเตือนใจตนเองค่ะ

มีความจริงว่า  สังขารย่อมเสื่อมไปตามวัย  เมื่อสังขารเสื่อม คนเราล้วนเหมือนคุยกับตัวเอง มองเห็นแต่ตัวเอง  ดังนั้น การคิดดี ทำดี จึงเป็นกรรมดีที่ฝังอยู่ที่ตัวเอง  ตัวเองย่อมเห็นเองไปตามวัยทุกวัยค่ะ  ขอบคุณค่ะ  มีความสุขมากๆ เสมอนะคะ   ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ศักดิ์ศรี..

จะไป ก็เที่ยวโทษใคร.. จะมา ก็เที่ยวอ้างใคร..

การมีศักดิ์ศรี คือ ความจริงที่ไม่หลอกลวงใคร และรู้อยู่แก่ใจ .. ล้วนอยู่ที่ความคิด และการกระทำ (โตแล้ว..) อิ อิ ฮิ ฮิ  ()

สัตว์โลก ล้วนเป็นไปตามกรรม บุญ บาป เป็นของจริงแท้ที่ใครล้วนไม่สามารถตบตาใครได้ สาธุ..

http://gotoknow.org/blog/my-reminder/343574ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ทุกชีวิต เติบโตพร้อม การเรียนรู้
เริ่มก้าวสู่ โลกกว้าง ตามวิถี
รู้แยกแยะ ดีชั่ว คือวิธี
พาชีวี มีสุข ทุกข์ห่างไกล

ถ้าใจเกิด อกุศล ตัวหมองมัว
ช่างน่ากลัว ไม่มีใคร อยากเข้าใกล้
มองแง่ดี เมื่อเห็นร้าย ไม่หลอกใคร
ไม่หมองใจ ด้วยรู้ ถนอมตัว

ดูชื่นชม ดมกลิ่นหอม ไม่ปิดกั้น
ฟังด้วยกัน สรรพ์สำเนียง ที่ชวนหัว
ร่วมชื่นชม ยินดี ดังดอกบัว
พ้นน้ำชัวร์ สวยสดใส ใจเบิกบาน

เห็นสิ่งร้าย มองเจตนา หยั่งให้ถึง
ไม่ร่วมดึง ยอมเขา ไม่ร่วมขาน
ปล่อยเขาไป นั่นคือเขา ไม่เจือจาน
ไม่คะคาน ไม่ร่วมหัว ไม่ยินดี

ดีชื่นชม รังเกียจร้าย ไม่ปรุงแต่ง
เป็นสีแสง สรรพสัตว์ ไม่อาจหนี
ทำดีชั่ว ดั่งเงา ตามชีวี
สิ่งชั่วดี ฝังติดตาม ที่คิดทำ

พระธรรม และ บุญ บาป เป็น ของแท้
บวกลบแค่ พริบตา ใช่เรื่องขำ
คุ้นเคยบุญ เจตนาดี ง่ายจดจำ
เห็นแสงธรรม ดุจแสงสว่าง ส่องทางเอย..

ยากนัก ที่คนเราจะสามารถปิดกั้น ทวาร แห่งการรับรู้ การรู้จักแยกแยะดีชั่ว จึงเป็นเรื่องสำคัญ..ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

วันเสาร์อาทิตย์นี้ เจอเพื่อนรุ่นใกล้ๆ กัน เราล้วนแต่มีคุณพ่อ คุณแม่ ที่มีอายุแล้วทั้งนั้น และเพื่อนบางคน ก็กำลังหาทางเปลี่ยนอาชีพ เพราะอยากกลับมาอยู่บ้าน หรือทำงานที่บ้าน เพื่อมาดูแลคุณพ่อ คุณแม่ รู้สึกดีใจค่ะ  และเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน.. ความคิดเห็นที่ตรงกันคือ อยากให้คุณพ่อ คุณแม่ของเรามีสุขภาพแข็งแรง เดินได้เองตลอดชีวิต.. เราทุกคน สู้ๆ อิ อิ ขอบคุณเทคโนโลยี่ และคุณลุง google ที่ทำให้เราทันสมัย เรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้ง่ายดาย ไม่เสียเวลา.. นึกแล้วก็ตลกดี สมัยเราเด็กๆ ผู้ใหญ่คุยกันเรื่องลูก ตอนนี้ พวกเราก็คุยกันเรื่อง ผู้ใหญ่ อิ อิ ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

อย่าคิดว่าจะล่วงเกินใคร เพียงเพื่อให้เขาได้ทำบุญในการยกโทษให้.. (โตแล้ว)

ขอขอบคุณ บทความ ระวัง.. การล่วงเกิน ผู้มีธรรม

เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่รู้ว่าใครบ้างเป็น"ผู้มีธรรม"จงอย่าได้มีความประมาทเผลอไผลไปตำหนิติเตียนหรือทำร้ายท่านทั้งทางกายและใจด้วยใจที่เป็นอกุศล...

เพราะ "ผู้มีธรรม"ก็เป็นคนธรรมดาย่อมมีความผิดพลาดได้เป็นของธรรมดา

เมื่อทำผิดพลาดก็ย่อมได้รับคำติเพื่อก่อเพื่อสร้างสรรค์ เช่นคนอื่นได้เช่นกัน
จะเชื่อหรือไม่เชื่อ...ก็ตามใจท่าน
ผมมีหน้าที่แค่"บอก"
"กรรม" ใดใครทำคนนั้นเป็นคนรับครับ

@50839

http://gotoknow.org/blog/fwd/353789ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

การใช้ชีวิตที่มีความสงบสุข  แวดล้อมด้วยญาติมิตร ที่มีความคิด มีศีลเสมอกัน ก็เหมือนกับการมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในจิตของสมาธิ เพราะไม่ต้องเสียเวลา ไปคิดเรื่องโน้น ตอบคำถามเรื่องนี้ อย่างที่ดูวุ่นวาย..  ซึ่งเรื่องบางเรื่อง ใครๆ ก็สามารถไปหาอ่านในหนังสือธรรมะได้ด้วยตัวเอง..  แต่เพราะการไม่ไว้วางใจในเรื่องส่วนตัวของคนอิ่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง และกลายเป็นเรื่องที่คิดเห็นไม่เหมือนกัน รวมถึงการล่วงเกินก้าวก่ายกันด้วยเรื่องไร้สาระที่ล้วนแต่คิดกันไปเองโดยไม่ใช่ความจริง  จึงทำให้หลายๆ คน ต้องเสียความรู้สึกของความสุขส่วนตัวไป..  ช่างน่าเสียดายวันเวลาที่ดีๆ ที่ผ่านไปเหมือนไร้คุณค่า..    ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ทุกวันนี้ มีความเชื่อมั่นว่า ชีวิต และการใช้ชีวิต ไม่มีอะไรซับซ้อน

เชื่ออีกด้วยว่า ใครๆ ก็ล้วนแต่ต้องดูแลตัวเอง ใครที่ผูกเงื่อนไว้ให้ตัวเองซับซ้อนมากมายเพียงไร เขาก็ยิ่งต้องใช้ความพยายามมากกว่าปกติในการแก้เงื่อนนั้นๆ ของตัวเอง..

การคิดดี ทำดี ล้วนแต่เป็นบุญวาสนาที่เราทำได้ด้วยตัวเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของคนอื่นใดเลย.. 

@61921 @61894 @53284 ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

วันนี้ เกือบกลับบ้านไม่ได้  แต่ในที่สุด ก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัย ไร้กังวล..  อิ อิ

ใกล้ถึงปีใหม่ไทยแล้ว  ได้แต่หวังว่า  จะได้เห็นความสงบสุข ในวันขึ้นปีใหม่ไทย..

ขอพรพระ ให้ทุกๆ ท่าน เก็บความรัก เก็บความสุข ไว้กับตัวเองให้มากๆ เหมือนตอนที่เราเกิดมาพร้อมกับความรัก ความสุข มากมายของคุณพ่อและคุณแม่ค่ะ..   ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ข้อคิดของชาวจีนในวันเช็งเม้ง(เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ)  5 เมษายน 2553

ชะตาชีวิต..   ขึ้นอยู่กับ..   ดวง 3  และ ความพยายาม 7  

()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

@62234    ขอบคุณค่ะ    ()

ปล.   @61913ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ข้อคิดความจริงเรื่อง เม้าส์ เม้าส์

ก่อนจะพูดถึงใคร..
คุณ รู้จัก คนที่คุณกำลังพูดถึงอยู่นั้นดีแค่ไหน ?..
ถ้าแม้แต่คุณยัง ไม่เคยคุยส่วนตัว กับเธอเลย อีกทั้งยิ่ง ไม่เคยรู้จักกันเลย ..
คุณรู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่คุณพูดออกมา และ พยายามให้ใครๆ เชื่อคุณนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
และ เมื่อไม่เป็นไปตามที่คุณได้พูดออกมาแล้ว คุณได้ทำอะไรลงไปบ้าง ?..

คิดบ้างหรือเปล่าว่า สิ่งที่คุณได้เม้าส์.. เหมือนรู้ลึก รู้จริงนั้น.. ดูเหมือนว่า
คุณจะรู้จักคนที่คุณกำลังพูดถึงอยู่นั้น มากกว่า ที่เธอคนนั้นรู้จักตัวเองซะอีก..

คุณคิดอะไรอยู่หรือ ? เป็นแค่ข้อคิดน่ะค่ะ อิ อิ

คติ ระหว่างเพื่อน ความเท็จไม่กล่าว

()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

เมื่อหยดน้ำใสขุ่น  บทความที่สอนเราให้เข้าใจสรรพสิ่งมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณค่ะ

หยดน้ำยามเช้าที่ใสดั่งแก้ว ประกายระยับดั่งเพชร ประดับบนพื้นหญ้า รินหลั่งสู่พสุธา งามแท้ที่ดวงตาต้อง

แลปรุงแต่จากผัสสะ มิใช่แค่ดวงตาเล้าโลม แต่ประจักษ์ในธรรมารมณ์ ปรุงจริตสังขารเพื่อความรื่นรมย์

แสวงหาสัจจะจากธรรม จรุงปรุงแต่งเพื่อความงาม ความดี แลความจริง ประดิดประดอยโครงร่างของชีวิต

เพื่อเคลือบความเปลือยด้วยมายาแห่งโลก เปลือยเพื่อเปลือย ถ่ายถอนจากอคติ แลอวิชชา เพื่อท้ายสุดคือ..

  ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใส

ส่วนหนึ่ง.. หรือ ทั้งหมด ของความคิด จะแสดงออกมาที่การกระทำ..

ส่วนหนึ่งของการกระทำ ย่อมเกิดมาจากความคิด..
ซึ่ง บางครั้ง ระหว่างที่พบการกระทำของใครๆ เราก็อาจจะยังมองไม่ออก.. อาจคิดบวกไว้ว่าดีว่าใช่.. จริงๆ ก็อาจไม่ใช่.. ที่เคยไม่ชอบใจ ก็อาจเป็นสิ่งดี..
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงที่สุด เราก็จะเข้าใจ เหมือนเห็นได้ชัดเจน..

เมื่อเราคิดดี ทำดี ละชั่ว ก็ต้องอยู่ในบรรยากาศของ การทำจิตให้ผ่องใส

ทำอย่างนี้นะคะ..
คอยปลดเปลื้อง เรื่องร้าย ให้คลายออก
หมั่นซักฟอก จิตใจ ให้เจิดจ้า
สิ่งสกปรก รกใจ ไม่เก็บมา
ผ่านหูตา ปล่อยไป ไม่ไยดี (ก.เขาสวนหลวง)

มีความสุขมากๆ กับวันเวลาที่ดีๆ ของเราเอง ทุกๆ วันค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=3983

คติ.. ระหว่างเพื่อน ความเท็จไม่กล่าวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

@62101  เวลาที่อากาศร้อน และ อยู่กับธรรมชาติของอากาศร้อน  ส่วนมากจะใช้ผ้าชุบน้ำสะอาด ซับเหงื่อเช็ดตัว  พอชุบน้ำสะอาดเสร็จก็บิดแห้ง แล้วสบัดให้ผ้าเย็นๆ หน่อย  ชุบๆ เช็ดๆ  ก็จะทำให้ร่างกายไม่ร้อนมากค่ะ  เป็นกำลังใจให้คุณแนนนะคะ  มีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ  อิ อิ  ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ผู้ใหญ่ไซด์ S ขอบคุณค่ะ.. เรื่องนี้อ่านสนุก มีข้อคิด ขออนุญาตค่ะ

อะไรจะร้ายไปกว่า "ความคิด" ของตัวเราเองเป็นไม่มี

ดาวทุกดวงต่างมีบริวารที่เค้าอาจจะต้องดึงดูดซึ่งกันและกัน หมุนรอบกันและกัน เค้าอาจต้องหมุนรอบกันก่อน ถึงจะมาหมุนรอบดวงอาทิตย์อีกชั้นนึง ไม่ใช่ว่าจะไปเขี่ยดาวบริวารเค้าออก แล้วบอกว่าเธอไม่ต้องหมุนรอบกันและกันแล้วนะ ดาวดวงนี้น่ะมันของชั้น ชิ้ว.. เพราะขืนทำแบบนั้นจริง สมดุลย์ของจักรวาลมันต้องเสียไปแน่...

ตราบใดที่เค้ายังมีดาวบริวารของเค้า มีพื้นที่ส่วนตัวของเค้า ก็อย่าริอาจไปแหยมคิดจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นอยู่เลย ตัวเองยังบังคับตัวเองไม่ให้ "ปะทุ" ไม่ได้ (เคยเห็นกลุ่มแก๊สที่ปะทุออกมาจากก้อนก๊าซที่ชื่อว่าดวงอาทิตย์มั้ย ) นับประสาอะไรจะไปบังคับ คนอื่น..

โตแล้วคิดอะไรแบบมีเหตุมีผลหน่อย อย่าใช้อารมณ์นัก เดี๋ยวนี้เวลาส่องกระจกทีไรชอบเห็น เด็กสิบสามขวบ ในแววตาตัวเองทุกที ต้องคอยขนาบคอยตีกันอยู่เรื่อย..ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

@62060 ดิฉันเข้าใจความรู้สึกเหล่านี้ค่ะ ทุกวันนี้ ดิฉันก็ยังคงใช้ผ้าห่มนวม ที่ปาป๊าห่มครั้งสุดท้ายก่อนไปสวรรค์อยู่ วันที่ปาป๊าจะไปสวรรค์ ดิฉันได้ยินเสียงมโหรี มารับด้วยค่ะ และดิฉันก็กอดท่านไว้อยู่คนเดียว ส่วนคุณแม่ และคนอื่นๆ ล้วนมาช้าไป 1 ก้าว 1 วินาที แบบไม่น่าเชื่อ เวลาที่คิดอะไรไม่ออก ก็ไปนั่งหน้าพระพุทธรูป แล้วก็คุยกับพระพุทธรูป และ คุณพ่อ คุยในใจ เดี๋ยวก็จะคิดออกทุกอย่างค่ะ.. ทุกอย่างล้วนเป็นความทรงจำดีๆ ของเราพ่อลูก รวมทั้งคำสัญญาว่า ดิฉันจะดูแลทุกๆ คนแทนท่านค่ะ.. อิ อิ แต่อย่างไรก็ตาม ลูกต้องมีประสบการณ์ที่เขาได้คิดเอง ทำเอง ลองเอง ด้วยตัวของเขาเอง บางครั้งก็ต้องลองให้เขาอยู่เองแบบที่เราอยู่ไกล  เพื่อการใช้ชีวิตยาวไกลของเขาเองในวันข้างหน้าด้วย เป็นกำลังใจให้นะคะ ()ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

ชรอย คงเป็นด้วย ฟ้าลิขิต

ทุกครั้งที่เราถูกเบียดเบียน ถูกกดดัน อย่างไม่มียางอาย

เราก็ยิ่งซาบซึ้งในพระพุทธคุณ และ พระธรรมของพระพุทธองค์  อีกทั้งเห็นชีวิตตัวเองยิ่งสว่างไสวด้วยแสงสว่างแห่งพระพุทธองค์ สาธุ.. รู้สึกภูมิใจมากๆ ว่าตัวเองช่างมี โชคดี เหลือเกินอย่างน่าอัศจรรย์..

กายใจของคน.. ทำให้สะอาดก็จะสะอาด ทำให้สกปรกก็จะสกปรก ล้วนเป็นไปตามความคิด และ การกระทำของตัวเอง

มิเช่นนั้น คำว่า คิดดี ทำดี ได้ดี จะศักดิ์สิทธิ์ อยู่ยงคงกระพันมาถึง พ.ศ. นี้ หรือ

สัพเพสัตตา สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรม.. สาธุ

@51889 @61220ความเห็น (2)

สาธุ และยินดีที่เส้นทางที่มาตัดกัน ได้พบกันในบลอกนี้ครับ แม้โดยอีเล็กตรอน ที่เป็นมายา หน้าจอก็ตามที

ขอบคุณอาจารย์ที่แวะมาอ่านค่ะ

 

ครั้งนั้น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมาย ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ 

 

แต่ว่าเมื่อแสงธรรมส่องทั่วหล้า

ทำให้ไม่มีอะไรบุบสลายเลย เหมือนมีแต่ภาพมายาจริงๆ ค่ะ

 

 

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

หิริโอตตัปปะ สัมปันนา สุกกะธัมมะสะมาหิตา
สันโต สัปปุริสา โลเก เทวะ ธีมมา ติวุจจะเร

ผู้ที่ไม่มีความละอาย เขาย่อมจะกระทำทุกสิ่งโดยไม่คำนึงถึง ว่าการกระทำดังกล่าว ชอบด้วยบัญญัติศาสนา ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่

ขอขอบคุณ
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=26&id=516
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=794

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว สาธุ สาธุ สาธุ..

@61917ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นีนานันท์
เขียนเมื่อ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

@57586 @59276 @61281 @61563 @61486ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท