อนุทิน 61990 - นีนานันท์

หิริโอตตัปปะ สัมปันนา สุกกะธัมมะสะมาหิตา
สันโต สัปปุริสา โลเก เทวะ ธีมมา ติวุจจะเร

ผู้ที่ไม่มีความละอาย เขาย่อมจะกระทำทุกสิ่งโดยไม่คำนึงถึง ว่าการกระทำดังกล่าว ชอบด้วยบัญญัติศาสนา ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและสอดคล้องกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่

ขอขอบคุณ
http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=26&id=516
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=794

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว สาธุ สาธุ สาธุ..

@61917

เขียน 23 Mar 2010 @ 01:15 () แก้ไข 23 Mar 2010 @ 01:44, ()


ความเห็น (0)