สารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร

สารสนเทศ ข้อมูล

สารสนเทศ ในความหมายของแต่ละหน่วยงาน องค์กร และคนนั้น อาจจะไม่ได้บัญญัติเป็นคำศัพท์ หรือนิยามที่แน่นอน ประโยชน์ที่ได้รับ ตรงตามความต้องการหรือไม่ ไม่สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขทางสถิติ

ข้อมูล กับ ฐานข้อมูล คือ อะไร ? บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ

ข่าวสารที่เราได้รับ บางอย่างอาจจะมีประโยชน์ แต่บางอย่างไม่มีประโยชน์ แล้วเราจะวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ เช่น Internet , Online conversation , E-mail , Game Online อื่นๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Confict In my mine between Information technology with peopleความเห็น (0)