เวที KMR สัญจร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เวที KMR หัวข้อ KM ภาคธุรกิจ และภาคราชการ

ประสบการณ์ของผมที่มีโอกาสเข้าร่วมเวที KM RESEARCH สัญจร วันที่ 21 พฤษภาคม 2550 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ KM ภาคธุรกิจ และภาคราชการ ซึ่งมีวิทยากรภาคเอกชนจากบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย-แก่งคอย บจ. NOK ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมความเที่ยงตรงสูง และจากกรมอนามัย แต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์สูงในการทำ KM ในหน่วยงานของท่านพอสรุปได้ดังนี้ครับ

KM ปูซีเมนต์ไทย คุณเรวัตร

เริ่มจากการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องพัฒนา พนักงานให้คิดเป็น เริ่มโดยไม่เจาะจงเรื่อง KM เน้น L/O ให้คิดได้/ทำได้

โดยมี Core value 5 ข้อ

1. เป้าหมายที่ยั่งยืน

2. ยั่งยืน

3. กล้าแสดงออก

4. ลงมือทำ

5. นวัตกรรม

Key Success Factors

- นโยบายที่ชัดเจน

- ความจริงจังของผู้บริหารในการส่งเสริม / สนับสนุน

- สภาพแวดล้อมขององค์กรต้องเอื้อต่อการเรียนรู้

- มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

KM กรมอนามัย คุณศรีวิภา

- เริ่มจากความไม่รู้ => ไม่สามารถจัดหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม

- ปลายปี 48 เริ่มและเรียนลัด

- ทำตำราและนำเข้ามาในวงงาน

- จุดประสงค์เน้นการพัฒนาคน

- จับประเด็นได้ และ Apply ได้

- การเริ่มต้นของ KM TEAM ผู้บริหารต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าส่งผู้บริหารไปทำความเข้าใจ

- อะไรคือ KM ตัว KM ที่ได้ยังไม่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

- มีเงื่อนไข กพร. ยึดโยงกับ KPIs บางตัว การเปลี่ยนแปลงในกรมอนามัย

1. พึ่งเริ่มวัดผล จึงวัดผลได้ไม่ชัด

2. มีการประเมินผล KM

3. กลุ่มที่เอา KM ไปใช้จะมีทักษะในการฟังมากขึ้น

4. เกิด Positive thinking => ปรับวิธีทำงานให้ยอมรับคนอื่นมากขึ้น

5. มีการนำไปใช้ในหน่วยงานต่างๆมากขึ้น

6. Key Success Factors

6.1 ผู้บริหารระดับสูงย่อมให้ Create เอง/ให้ความช่วยเหลือในบางเรื่องที่สำคัญ

6.2 มีความยืดหยุ่น => มีการปรับวัฒนธรรม

6.3 หาคนเก่งให้เจอ

7. KM TEAM มีความยืดหยุ่นได้ตลอดเวลา ต้องรู้ด้วยตนเอง สามารถหยิบ และนำไปต่อยอดเพื่อปรับใช้

ผมทำกิจกรรมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่หน่วยงานภาครัฐต้องทำมา ราวๆ 3 ปีแล้วครับ สิ่งสำนักงานพัฒนาระบบราชการ (กพร.) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องทำเป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการแบบใหม่ (MODERN MANAGEMENT TOOLS) โดยเฉพาะการทำงานเพื่อตอยสนองยุทธศาสตร์ ที่บุคลากรภาครัฐควรให้ความสำคัญ เพราะกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติจะมองว่ามันเป็นเครื่องมือ หรือว่าเป็นภาระในการทำงาน ถ้าท่านคิดว่ามันเป็นเครื่องมือท่านก็จะต้องสนุกกับการเรียนรู้ที่จะต้องทำความเข้าใจ และใช้มันให้ได้อย่างสนุกและมีประสิทธิภาพ หากแต่ท่านมองว่ามันเป็นภาระแล้ว มันก็จะเป็นภาระในการทำงานของท่านตลอดไป แล้ว KM ก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งในหมวด 4  ของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ครับ

หมายเลขบันทึก: 98370เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2007 17:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 พฤษภาคม 2012 16:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี