เพลงนกเขาขะแมร์ เ ถา

(ซอด้วง)

ผู้แต่ง : หลวงประดิษฐ์ไพเราะ

1

เพลงนกเขาขะแมร์ เ ถา

สามชั้น ท่อน ๑

- - - - - - - - - ด ร ม - - - - - ลด - ซ ล ซ ม ซ ล ด -

- - - - - - - - ซ ด ม ซ - - - ลด - - ร ม ซ ล ด ซ ด ล - -

- - - - - - - - - ด ร ม - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - ลด - - ร ม ซ ล ด ซ ด ล - -

- - - - - - - - ด ล ซ ด - - - - - - - ม ซ - ร ม ซ ม ร ด

- - - - ด ล ด ซ ล ซ ม ซ - - - ลด - - ร ม ซ ล ด ซ ด ล - -

- - - - - - - - ด ล ซ ด - - - - - - - ม ซ - ร ม - -

- - - - ด ล ด ซ ล ซ ม ซ - - - ลด - - ร ม ซ ล ด ซ ด ล - -

- - - - - - - - - - - - - - - - ซ ม ร ด ร ม - - ล ซ ม ซ -

- - - - - - - - ซ ด ร ม - - ล ท ล ซ ม ร ม ซ ล ท ล ร ท - -

- - - - - - - - ล ล ซ ล ท ล ซ ม ล ล ซ ล ท ล ซ ม ร ด ร ม - -

- - - - - - - - ซ ด ร ม - - ล ท ล ซ ม ร ม ซ ล ท ล ร ท - -

กลับต้น

(ซอด้วง)

ผู้แต่ง : หลวงประดิษฐ์ไพเราะ

2

ท่อน ๒

- - - - - ม ด ล - - - - - ม ด ล - - ด ล ซ ล ด ม - - ร ม ซ ล ซ ล

- - - - - ล ร ด - - - - - ล ร ด - - ล ซ ม ซ ล ด - ม ซ ล ด ล ซ ม

- - - - - - - - - - - - - - ร ม ร ด ร ม - - - - - -

- - - - - - - - ซ ด ร ม - - ล ท ล ซ ม ร ม ซ ล ท ล ร ท - -

- - - - - - - - ล ล ซ ล ท ล ซ ม ล ล ซ ล ท ล ซ ม ร ด ร ม - -

- - - - - - - - ซ ด ร ม - - ล ท ล ซ ม ร ม ซ ล ท ล ร ท - -

- - - - - - - - ล ล ซ ล ท ล ซ ม ล ล ซ ล ท ล ซ ม ร ด ร ม - -

- - - - - - - - ซ ด ร ม - - ล ท ล ซ ม ร ม ซ ล ท ล ร ท - -

กลับต้น

(ซอด้วง)

ผู้แต่ง : หลวงประดิษฐ์ไพเราะ

3

สองชั้น ท่อน ๑

- - - ซ ล - - ด ล - - ซ ล - - - - - - - ม ซ ล ด ล ซ ม

- - - - ซ ด ร ม ซ ล ซ ม - - - - ล ซ ม ซ ล ด - ม ซ ล ด ล ซ ม

ด ร ม ซ - - - - ร ม ซ ล - - - - ร ม ซ ล ท ล ร ท - - - - - -

ด ร ม ซ - - - - ร ม ซ ล - - - - ร ม ซ ล ท ล ร ท - - - - - -

ท่อน ๒

- - - - - ม ด ล - ม ด ล - ม ด ล - - ด ล ซ ล ด ม - - ร ม ซ ล ซ ล

- - - - - ล ร ด - ล ร ด - ล ร ด - - ล ซ ม ซ ล ด - ม ซ ล ด ล ซ ม

ด ร ม ซ - - - - ร ม ซ ล - - - - ร ม ซ ล ท ล ร ท - - - - - -

ด ร ม ซ - - - - ร ม ซ ล - - - - ร ม ซ ล ท ล ร ท - - - - - -

กลับต้น

(ซอด้วง)

ผู้แต่ง : หลวงประดิษฐ์ไพเราะ

4

ชั้นเดียว ท่อน ๑

- - - - ร ม ซ ล - - ด ล ซ ล ด ม - ม ร ม ซ ม ร ด ร ม ซ ล ด ล ซ ม

- - - - ร ม ซ ล ท ล ร ท - - - - - - ร ม ซ ล ท ล ร ท - -

ท่อน ๒

ด ล - - ซ ล - - ด ล ซ ล ด ม - - ม ม ร ม ซ ม ร ด ร ม ซ ล ด ล ซ ม

- - - - ร ม ซ ล ท ล ร ท - - - - - - ร ม ซ ล ท ล ร ท - -

ลูกหมด

- - - - ร ม ซ ล - - ด ล ซ ล ด ม ร ม ซ ล ด ซ - ล ซ ล ด ร ม ด -

ม ร ด ล ด ซ - - ด ล ซ ม ซ ร - ร ม ซ - ม ซ ล - ซ ล ด - ล ด ร - -

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พยาบาลกับดนตรีไทย

คำสำคัญ (Tags)#โน๊ตดนตรีไทย#เพลงนกเขาขะแมร์#เพลงนกเขาขะแมร์ เ ถา

หมายเลขบันทึก: 98365, เขียน: 24 May 2007 @ 17:21 (), แก้ไข: 30 Jul 2013 @ 11:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอเพลงแขกเชิญเจ้าหน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

นู๋เนยเล่นซอด้วง
IP: xxx.47.165.204
เขียนเมื่อ 

ของเรา เรายังไม่ได้เปลี่ยนลูกหมดจะเป็นเเบบนี้

ลูกหมด นกเขาขะเเมร์

ดล ดล ดลซลซม รมซล ดซล ซลดร มดร มร ดล ดซ ลซมซ มร รมซ มซล ซลด ลดร จบ

คนเล่นระนาดทุ้ม/ฆ้องวง
IP: xxx.122.177.77
เขียนเมื่อ 

ลูกหมดของระนาดทุ้ม/ฆ้องวง คือ รมซลดรดลดลซม มซลดซล ลดรมดร มรดลดซ ดลซมซร รมซ มซล ซลด ลดร

(ชั้นเดียว)

mim
IP: xxx.53.74.190
เขียนเมื่อ 

ลูกหมดเพราะดีนะ ชอบ ช๊อบ อิอิอิ