นาย โยธิน มานะบุญ


กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที.พี.ซี. เน็ตเวอร์ค จำกัด
Username
paw-paw
สมาชิกเลขที่
23253
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา:
  2550-2554 ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

   2535-2538 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
   2527-2530 รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน:    
   2536 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที. พี. ซี. เน็ตเวอร์ค จำกัด จังหวัดปทุมธานี
   2530 - 2536 ผู้จัดการทั่วไป โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ไทย จังหวัดเชียงใหม่


การศึกษาและอบรมพิเศษ:
   พฤษภาคม 2533 โครงการการพัฒนานักอุตสาหกรรมภาคเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    และมูลนิธิสถาบันเพื่อการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
   พฤษภาคม 2534 The Workshop on Negotiating Joint Ventures with Transnational Corporations, United Nations Centre on Transnational Corporations, United Nations. 
   มกราคม 2550 การฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนา EQ สำหรับเด็กเพื่อการเป็นอัจฉริยะด้วยจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชานโยบาย การจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี