อิจฉา

มองดูวิถีชีวิตของคนลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วรู้สึกอิจฉา ที่ยังหลงเหลือร่องรอยของความเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เห็น มีความรัก ผูกพันธ์กับธรรมชาติและสายน้ำ ไม่เหมือนกับลุ่มน้ำน้อยในปัจจุบันนี้ ที่วิถีชีวิตดั้งเดิมแทบจะกลืนหายไปกับความเป็นเมืองที่ค่อยๆ เข้ามา คิดแล้วอยากย้อนกลับไปมีวิถีชีวิตแบบเดิม/ จากคนลุ่มน้ำน้อย

โดย ปราณีต นาคะเสโน

นักจัดการความรู้ท้องถิ่นตำบลเขิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)