เรียนรู้ธรรมชาติแม่กลอง

ได้ล่องเรือ เยี่ยมชมแม่กลอง ได้เห็นการดำรงชีวิต วิถีการประกอบอาชีพ บนฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติและความเป็นอยู่ ทำให้คนที่ได้มาเยือน เห็นคุณค่าและความหมายของความเป็นเอกลักษณ์ที่ยังคงอยู่ของคนแม่กลอง  ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของลำน้ำ แสงแห่งหิ่งห้อยยามค่ำคืน ที่เปรียบสะท้อนให้เห็นจุดแข็งของการเรียนรู้ร่วมกัน การดำรงอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน และสมดุล แต่อีกในมุมหนึ่งที่เห็นคือ สิ่งปฏิกูลที่ล่องลอยบนแม่น้ำ เป็นเรื่องที่น่าเสียดาล ถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ รักษา ร่วมมือร่วมใจกัน สิ่งดีๆ ก็จะคงอยู่กับลูกหลานไปยาวนาน

โดย พิมพ์พร ช้างทองคำ

นักจัดการความรู้ท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)