คนรุ่นใหม่กับใจรัก

ความรู้สึกที่ได้เข้าไปสัมผัสการเรียนรู้ของชุมชนปลายโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม รู้สึกว่าปัจจุบันคนรุ่นใหม่ เริ่มหันมามองเห็นปัญหาของชุมชนมากขึ้น และพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนหรือถิ่นเกิดให้ดีขึ้น โดยในบทบาทที่เราเรียก ทั้งคุณประสาน คุณอำนวย คุณกิจ คุณบันทึก ทุกๆ บทบาท ล้วนสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น โดยคนรุ่นใหม่จะนำความรู้ภายนอกเข้ามาช่วยในการพัฒนา หรือดึงหน่วยงานของรัฐมามีส่วนช่วยในการทำงานพัฒนาให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น พัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาคน เป็นสิ่งดีที่ตอนนี้ชุมชนทุกชุมชนต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักที่จะพัฒนาบ้านเกิด

  ส่วนสิ่งที่จุดประกาย คือ การจะทำอะไรนั้น เราต้องรู้จักเทคนิคที่จะทำให้คน (กลุ่มเป้าหมาย) เกิดความศรัทธา เช่นเดียวกับที่นักจัดการความรู้ท้องถิ่นที่ต้องทำงานกับ อบต. กับครู เราอายุน้อยแต่ต้องสร้างให้เกิดความศรัทธาต่อชุมชน เป็นเรื่องที่ยากมาก แต่ก็น่าท้าทาย

 

โดย วลีรัตน์  จำนงค์เวช

นักจัดการความรู้ท้องถิ่น จังหวัดอ่างทอง

(8/12/48)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาสถาบันการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่นความเห็น (0)