• สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และวิทยฐานะชำนาญการ แบบชั้นเรียนรายภาค
 • ตามกำหนดเวลาและสถานที่ดังนี้
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคใต้
 • พัฒนาระหว่างวันที่ 4-9 มิย.50 ที่โรงแรมพาวิเลียนสงขลา
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก
 • พัฒนาระหว่างวันที่ 5-10 มิย.50 ที่โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเหนือ
 • พัฒนาระหว่างวันที่ 17-23 มิย.50 ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
 • พัฒนาระหว่างวันที่ 17-22 มิย.50 ที่โรงแรมเวล จ.นครปฐม
 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พัฒนาระหว่างวันที่ 24-29 มิย.50 ที่ ศนอ. จ.อุบลราชธานี
 • การพัฒนาครั้งนี้จัดเฉพาะข้าราชการครูที่ยื่นคำขอประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา และต้องมีคุณสมบัติครบ
 • สำหรับข้าราชการครูที่ไม่ได้ยื่น ไม่ต้องตกใจ   หากมีคุณสมบัติครบ วันที่ 1-31 ตุลาคม 2550 ยื่นขอประเมินได้อีก แล้วเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรนี้ ในเดือน ธันวาคม 2550 ค่ะ
 • ทราบข่าวแล้วเผยแพร่ต่อด้วย ขอบคุณค่ะ