สุรพล พันธ์พรหม จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ

รอรุ้นมีเรื่องราวมากมายนำเสนอ