การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

Backward Design

Backward Design เป็นกระบวนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ 1) การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 2) การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ ( ประเมินผล) 3) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (แผนการจัดประสบการณ์) จากประสบการณ์ที่ได้เข้ารับการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง  พบว่า ในการกำหนดหน่วยการเรียนรู้นั้น เทคนิคที่จะทำให้สามรถกำหนดหน่วยและเป้าหมายการเรียนได้ง่าย คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน กับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (ซึ่งแกนกลางกำหนด) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อให้สามารถ กำหนด Concept ท่อย่ในมารตฐานนั้น แล้วจึงมากำหนดชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

       การออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยกระบวนการนี้  คุณครูที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน อ.3 เชิงประจักษ์ รุ่นพิเศษ รอบสอง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สารมารถใช้กระบวนการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โดย Backward Design นี้เป็นวิธีการหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)