ในปัจจุบันนี้ผู้ปกครองเกือบทุกท่านหวังกับการเรียนของลูก (การที่ลูกไม่มีสมาธิในการเรียนเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ๆ สมาธิเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของลูกและการใช้ชีวิตประจำวัน) หากลูกไม่มีสมาธิ คงเรียนหนังสือไม่ได้ และทำงานไม่เสร็จ ผู้ปกครองหลายท่านคงเคยได้ยินโรคสมาธิสั้น หรือ โรคไฮเปอร์ และอยากรู้ว่าโรคนี้เป็นอย่างไร รักษาได้หรือไม่ ดังนั้นเรามารู้จักโรคนี้กันเถอะ

    ดูข้อมูลโปรดคลิก

        

    แบบฝึกหัด