ความเห็น 10014

การศึกษาแบบเรียนรวม

อาจารย์ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 

ลลิตา ออกแบบหน้าเว็บได้สวยงาม ใช้ข้อความชวนให้สนใจดี 

สามารถทำงานได้ครบถ้วน อาจารย์ให้ A ค๋ะ