จำนวนตัวอย่าง

ตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนประชากรทั้งหมดได้

  การศึกษาประชากรมากๆการเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดค่าใช้จ่ายมากและเสียเวลาการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์มาก เราจึงต้องเก็บตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร แล้วเราต้องรู้อะไรบ้าง

1. จำนวนประชากร N

2. ค่าที่ยอมให้ผิดพลาดได้เป็น%เช่น 10%  เช่นถ้าอยากรู้รายได้เฉลี่ยคน กทม.ถ้าเก็บข้อมูลคน กทม.ทั้งหมดได้ค่าเฉลี่ย 1000 บาท ถ้าเก็บจากกลุ่มตัวอย่างต้องได้ค่าเฉลี่ย ระหว่าง1100-900 บาท  ให้ e=ค่าที่ยอมให้ผิดพลาด(%)หาร 100

3.ก็ต้องรู้สูตรสำเร็จครับ ของ Yamane เขาบอกมา

    จำนวนตัวอย่างที่เก็บ(n)= N/(1+N*e^2)

เช่น คนกทม. 5000000 คน ค่าที่ยอมให้ผิดพลาด 10% หาจำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บข้อมูล

  e = 10/100 =0.1

  n = 5000000/(1+5000000*0.1^2) = 100 คน

 เราก็เก็บตัวอย่างจากคน 100 คน ก็พอครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rule of Thumbความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#สูตรสำเร็จ

หมายเลขบันทึก

9638

เขียน

14 Dec 2005 @ 08:49
()

แก้ไข

22 Jun 2012 @ 15:48
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก