ขอให้ทุกท่านมีความสุข สนุกกับชีวิตและการงาน ตลอดทั้งปี 2549 ครับ

 

 

โดยปกติปฏิบัติจะต้องเริ่มวันที่ 15 ธ.ค. ปีนี้ และสิ้นสุด 15 ม.ค. ปีถัดไป เป็นเทศกาลส่งความสุข
ขอส่งก่อน 1 วัน เพราะพรุ่งนี้จะไปอยู่ในจุดที่ connect ไม่ได้ครับ