ความเห็น 6920

ส.ค.ส.2549 แด่...ชาว GotoKnow.org แบบ KM

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ความสุขของชาว KM คือ การมีธรรมะ 4 ประการที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกันคือ ความเอื้ออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ และความเชื่อถือไว้วางใจกันครับ (ของอาจารย์หมอวิจารณ์) ขอให้คุณชายชอบมีความสุขจากการมีธรรมะ 4 ประการของชาวKM ครับ