ความเห็น 10044

การศึกษาแบบเรียนรวม

มินจุงโฮ (เมตตา)
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
  อ่านเรื่องความบกพร่องประเภทสมาธิสั้นแล้วเนื้อหามีประโยชน์ดี มีการบอกสาเหตุ  วิธีการดูแลและช่วยเหลือ ดีครับ