การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาภาษาไทย  วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน   ดูข้อมูล โปรดคลิ๊ก