อ่ะนะ...  เมื่อสักครู่บันทึกทดสอบ IQ  ไปแล้ว  2  บันทึก  ก็ลองมา  ประเมินความฉลาดทางอารมณ์  (EQ)  กันบ้างดีกว่า...  แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินของ  "กรมสุขภาพจิต"  http://www.watpon.com/test/emotional.htm  (เขาว่าอย่างนั้น)

โดยคำชี้แจง...  ในแบบประเมินมีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่าง ๆ  จุดมุ่งหมายของแบบประเมินนี้ทำไว้ประเมินตนเอง  เพื่อที่จะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป....

*  ว่าแล้วก็ลองทำแบบประเมินตนเองดูครับ...  เพื่อที่ไว้เป็นกระจกเงา...  ที่  http://www.watpon.com/test/emotional.htm