ความเห็น 329520

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของกรมสุขภาพจิต

fee
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจมากเลยครับ ลองแล้วก้อเหมือนอารมณ์ตัวเองดี ขอบคุณครับ