เพลง รำมาสิมารำ

 ----

 ---ท

 --ทร

 -ช-ล

 ----

 -ชทล

 --ชม

-ร-ม 

 ----

 -มมม

 -ลชม

 -ร-ท

 --ลท

 -ร-ม

 ชมลช

 -ม-ร

 ----

 รทลช

 -ช-ล

 ทลชม

 -ม--

 ชมรท

 -ท--

 ลทรม

 ---ท

 --ลช

 -ช--

 -ล-ท

 ---ท

 --ลช

 -ช-ท

 ลท-ล

 ---ล

 -ลลล

 -ทรร

 ทรรท

 --ชท

 --ลช

 -ช-ล

 ชลทร

 ---ร

 --มร

 -ทมร

 -ท-ล

 --ชม

 -ร-ช

 -มรท

 -ล-ช

 

เพลงรำมาซิมารำ
บทร้องและทำนอง กรมศิลปากร
ท่ารำส่าย

     รำซิมารำ เริงระบำกันให้สนุก
ยามงานเราทำงานจริงจริง ไม่ละไม่ทิ้งจะเกิดเข็ญขุก
ถึงยามว่างเราจึงรำเล่น ตามเชิงเช่นเพื่อให้สร่างทุกข์
ตามเยี่ยงอย่างตามยุค เล่นสนุกอย่างวัฒนธรรม
เล่นอะไรให้มีระเบียบ ให้งามให้เรียบจึ่งจะคมขำ
มาซิมาเจ้าเอ๋ยมาฟ้อนรำ มาเล่นระบำของไทยเราเอย