การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอ้อย

การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอ้อย ทำได้โดยการใช้ปัญญามาบริหารจัดการในการผลิตอ้อย ให้ได้ผลผลิตไร่ละ 20 ตัน

       เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา ผมและทีมงานได้มีโอกาสพาคณะ วิชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม (กลุ่มผู้ปลูกส้มโอ) ไปเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสวนส้มเขียวหวาน ของตำบลยางสูงอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร เกษตรกรทั้งสองกลุ่ม จากสองจังหวัดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การผลิต ซึ่งกันและกัน

     ได้มีโอกาสรับฟังการนำเสนอกระบวนการผลิตอ้อยโรงงาน โดยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตต่อไร่  ของท่านเจริญ  เลาห์ศักดิ์ประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง เห็นว่าเป็นองค์ความรู้ที่น่าจะก่ิอเกิดประโยชน์ ให้แก่นักส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย หรือพืชอื่นๆ สามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการผลิตของตนเองได้

       ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง มีพื้นที่ปลูกอ้อยนับพันไร่ สามารถผลิตอ้อยได้เฉลี่ยมากว่า 20 ตัน ต่อไร่  มีกระบวนการและวิธีการผลิตที่สำคัญ ดังนี้

     1. การไม่เผาใบอ้อยก่อนตัด  เพราะเกษตรกรของจังหวัดกำแพงเพชรนิยมเผาก่อนการตัดเพราะขาดแคลนแรงงาน การไม่เผาทำให้

          1) ได้น้ำหนักอ้อยต่อไร่เพิ่มมากขึ้น

          2) เปอร์เซ็นต์ความหวานสูงกว่าอ้อยที่เผาใบอ้อย

          3) ได้ราคาต่อตันเพิ่มขึ้น

     2. การใช้ใบอ้อยกลับมาเป็นปุ๋ยในไร่อ้อย โดยการกลบใบอ้อย

     3. การใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตใช้เอง พ่นลงในแปลงปลูกอ้อย

     4. การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ ไถกลบลงในแปลงปลูกอ้อย

     5. การปลูกอ้อยในช่วงหน้าแล้ง หลังจากตัดอ้อยส่งโรงงานถ้ามีการปลูกใหม่ ให้ปลูกอ้อยทันที เพราะดินยังมีความชื้นอยู่ และทำให้อ้อยมีอายุมาก เมื่อถึงรอบการตัดปีต่อไป อ้อยจะมีอายุประมาณ 1 ปีพอดี ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงมากว่าการปลูกอ้อยในต้นฤดูฝน

      เป็นหัวข้อหลักๆ ที่ท่านได้เล่าให้ฟัง จึงได้ถือโอกาสมานำสนอในที่นี้  หากสนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง อำเ้ภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (2)

ธีรพล จันทร์อ่อน
IP: xxx.205.134.194
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับเป็นประโยชน์ดีมาก

สำรวม วงษ์สุวรรณ
IP: xxx.49.224.223
เขียนเมื่อ 

ที่บ้านลดต้นทุนด้วยแคปซูลนาโน. ได้ผลดีมากเพราะ 1เม็ดเท่ากับปุ๋ย 1 กระสอบ ท่านใดสนใจ ติดต่อ 085-4292724 และราคาถูกลดต้นทุนได้ มากกว่าครึ่ง