บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) การลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต