หน่วยงาน Knowledge Management ขององค์กรเอกชนใหญ่ๆหลายแห่งเริ่มใช้ Intranet กันมาประมาณ 3-4 ปีแล้ว 

ผู้เขียนได้ผสานการทำ Intranet ขององค์กรที่ได้พูดคุยกันในงานมหกรรมฯครั้งที่ 2  ไว้เป็นแผนที่สำหรับสร้าง Intranet หากมีโอกาสได้ลงมือทำในวันข้างหน้า........

ผังการใช้ Intranet ในการทำ KM

 


การจูงใจให้คนใช้

การจูงใจให้คนใช้ Intranet ที่ได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่ทำไปก่อนแล้ว มีดังนี้

 

  • จัดทำ Knowledge Sharing Board และให้มีผู้เชี่ยวชาญประจำในแต่ละหัวเรื่อง บริษัทฯจะดูสถิติการใช้งาน โดยจะให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรอาสาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้งานที่มีสถิติตั้งประเด็นซักถามสูง

  • เปิดให้มีการพูดคุยแบบเสรี เพื่อเป็นการผ่อนคลายโดยไม่ต้อง Login ไม่ต้องระบุชื่อจริง และไม่ตรวจสอบที่มา เนื่องจากเรา (บริษัทฯ) เชื่อว่าเราได้คัดเลือกให้เขา(พนักงาน) เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างดีแล้ว แต่ก็มีพนักงานฝ่าย KM ที่คอย Monitor ดูทุกครึ่งชั่วโมง (คัดภาพและข้อความบางชนิดออก เช่น ภาพโป๊ ฯ) การดำเนินงานที่ผ่านมามีการพบข้อความไม่พึงประสงค์บ้างแต่มีปริมาณที่น้อยมาก เทียบกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงบวกและการแบ่งปันความรู้ต่างๆแล้วคุ้มค่ามาก