วันนี้ได้ทบทวนเรื่องการส่งข้อความทางอินเตอร์เน็ต  กระผมพยายามส่งอยู่นานแต่ส่งไม่ได้

และก็พยายามทำอยู่อีกหลาย ๆ  ครั้งถึงได้

                                                           ขอบคุณครับ

                                                        อิสระ  พรมมายุ่ง