ในวันที่  15 ธันวาคม  2548    เวลา  17.30 น  ณ  พิพิธภัณฑ์  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย  ขอประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมแถลงข่าว โครงการถนนวัฒนธรรมหนองคายในอดีตและขอเชิญชวเข้านชมเมืองหนองคายในอดีต  ระหว่าง  วันที่ 24 25  ธันวาคม  2548 ณ ศาลากลางหนองคายหลังเก่า (อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ)