GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คุณลักษณะมหาบัณฑิต

คุณลักษณะ

คุณลักษณะมหาบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา  

1. มีความรู้ความสามารถในการบริหารการศึกษา    มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  สามารถประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้

2.  มีภาวะผู้นำ   มีคุณธรรม   จริยธรรม   มีความสามารถในการเรียนรู้   สามารถทำวิจัย   สามารถพัฒนาตนเอง

3. มีวิสัยทัศน์ชัดเจน   ทันสมัย   สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแลงได้อย่างเหมาะสม

4. มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9343
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

แวะเข้ามาอ่านครับ พอดีว่างๆครับ