ดิฉันสนใจที่จะศึกษาในเรื่องนี้  หากผู้ใดมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวขอความกรุณาส่งข้อมูลให้ด้วยนะคะ

      -วิธีการวิจัยของสภาราชภัฎ

     -งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง