ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12

ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากร

ชื่องานวิจัยปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัญหาระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12

                 2. เพื่อเปรียบปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ตามตัวแปรตำแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์

3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 12

    สำหรับผลการวิจัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (2)

เมธา
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่น่าจะติดตามผลของการวิจัย  ขอให้กำลังใจเพื่อนในการทำงานวิจัยในครั้งนี้

รุสนีย์
IP: xxx.129.17.170
เขียนเมื่อ 

ข้อค้นพบจากการวิจัย น่าจะให้ประโยชน์แก่ผู้บริหารได้มากทีเดียวเป็นงานวิจัยที่น่าติดตามมาก ขอเป็นกำลังใจในการเก็บข้อมูล  ปลอดภัย และสวัสดี