แผนปฏิบัติการประจำปี


โครงการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

    โครงการพัฒนางานธุรการ

    โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

    โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

    โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

    โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน

    โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน

    โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน

    โครงการพัฒนางานสหกรณ์โรงเรียน

    โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน

    โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

    โครงการกิจกรรมวันสำคัญ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

    โครงการพัฒนาบุคคลากร

    โครงการศึกษาดูงาน

    โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

    โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

    โครงการพัฒนางานการเงินการบัญชี

    โครงการพัฒนางานพัสดุ

    โครงการพัฒนางานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

    โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

    โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินผล

    โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

    โครงการส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  

 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9334เขียนเมื่อ 10 ธันวาคม 2005 07:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 14:51 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี