นายวิทยา ชัยคินี

อยากให้เจริญในชีวิต ต้องหันไปประพฤติธรรม

 อยากให้เจริญก้าวหน้าในชีวิต  ต้องหันมาสนใจในการประพฤติธรรม

 

                                                             วิทยา  ชัยคินี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยา ชัยคินีความเห็น (1)

วิทยา ชัยคินี
IP: xxx.28.110.193
เขียนเมื่อ 

  หลักในการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

   ทาน    ศีล   ภาวนา

                                  วิทยา  ชัยคินี