การดึง Tacit Knowledge มาใช้ในการทำงาน

การดึง  Tacit  Knowledge มาใช้ในการทำงาน ดิฉันคิดว่าพวกเราคงจะมีวิธีการที่หลากหลาย  แตกต่างกันไป  เช่น  การประชุม  brain  stormming  สัมนา  ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะเน้นการทำงานเป็นทีม  เน้นให้แต่ละคนมีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด  ความรู้ความคิด  และประสบการณ์ของตน  ซึ่งถึงว่าเป็นการดึง Tacit  Knowledge นำมาใช้ในการวางแผนและแก้ไขปัญหา  ทำให้สมาชิกในทีมเกิดความรู้และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของสมาชิกด้วยกันเอง  การลองผิดลองถูกในการทำงานก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราสามารถดึง Tacit  Knowledge มาใช้ในการทำงานได้ดี  เมื่อเกิดปัญหาก็จะทำให้เราเกิดปัญญา  สามารถดึง  Tacit  Knowledge  ของตนในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นๆ   (ตัวปัญหานี่แหละคะเป็นตัวก่อเกิดปัญญาอีกทางหนึ่ง)  หรือแม้แต่การสร้างสถานการณ์จำลอง  เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,   การการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ระหว่างการทำงาน  วิธีการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เราสามารถาดึง  Tacit  Knowledge  ของตนเราออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานได้ทั้งสิ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My KM Diaryความเห็น (0)