แนะนำหน่วยงาน


สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร

        สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ 63/3 ม.5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร มีพื้นที่ 56 ไร่ 41 ตารางวา เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2533 สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณเงินกู้จาก เอ.ดี.บีและโอเป็ค  จำนวน 42,000,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ

        มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยให้เหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งรับผิดชอบผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกเกษตรกรและเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิต บริการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแก่เกษตรกรเจ้าหน้าที่และผู้สนใจ

         งานธุรการ

  มีหน้าที่และรับผิดชอบกำกับดูแลให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินบัญชี และพัสดุ   งานบุคคล ดูแลรักษาอาคารสถานที่และเวรยามรักษาการ ซ่อมบำรุงยานพาหานะและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

         งานฝ่ายวิชาการ

1. งานหน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อกุ้งด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา และเครื่องลิควิคโดมาโตรการาฟฟี่สมรรถนะสูง (HPLC) ออกใบรับรองผลการตรวจสอบให้แก่เกษตรกร ตรวจ วิเคราะห์น้ำและโรคสัตว์น้ำที่เกษตรกรทำการเพาะเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
2. งานเคลื่อนที่เฝ้าระวังคุณภาพสัตว์น้ำที่ผลิตได้จากการเพาะเลี้ยง โดยมุ่งเน้นชนิดสัตว์น้ำที่ผลิดขึ้นเพื่อการส่งออก ตรวจ สอบโรงเพาะฟัก บ่อเลี้ยง ฟาร์ม กระชัง เพื่อให้สัตว์น้ำได้รับการเลี้ยงดูในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
3. งานวิจัยและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง มีหน้าที่ดูแลและความรับผิดชอบทำการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ำชนิดใหม่ ๆ ที่มีสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น หอยหวาน, หอยเป๋าฮื้อ ปลาการ์ตูนชนิดต่างๆ เป็นต้น

 
 
   
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 931เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2005 16:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 พฤษภาคม 2012 10:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี